e-mail:
ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6147-9295


Dyżury w semestrze letnim :
czwartki, godz. 9:00-11:00 (MS Teams)

na studiach niestacjonarnych:
14 marca 2021 r. godz. 9:00-11:00 (MS Teams)

Prowadzone zajęcia i ich problematyka:
Seminarium licencjackie
Historia wychowania - wykład
Historia wychowania - konwersatorium 30 godz.
Historia wychowania - konwersatorium studia niestacjonarne
Historia myśli pedagogicznej - konwersatorium


Filozofia w pracy pedagoga - wykład
Filozofia w pracy pedagoga - konwersatorium

Zajęcia fakultatywne:
Edukacja tajemna cz. 1: kultury pierwotne
Edukacja tajemna cz. 2: Daleki Wschód
Edukacja tajemna cz. 3: Cywilizacja Zachodnia
Edukacja chrześcijańska: podstawy

Zainteresowania badawcze:
- programy nauczania szkół średnich okresu staropolskiego
- historia Akademii Lubrańskiego i Kolegium Jezuickiego w Poznaniu
- ogólne dzieje szkolnictwa w Wielkopolsce okresu staropolskiego
- filozofia edukacji
- dzieje edukacji religijno-filozoficznej kultur pierwotnych, cywilizacji Zachodu i Dalekiego Wschodu

Publikacje naukowe: (zob. szczegóły)