e-mail:
ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6147-9295


Dyżury w semestrze letnim (pok. 404):
środy, godz. 13:30-15:30

na studiach niestacjonarnych:
29 marca br. godz. 14:45-15:45

Prowadzone zajęcia i ich problematyka:
Seminarium licencjackie (zob. szczegóły)
Historia wychowania - wykład (zob. szczegóły)
Historia wychowania - konwersatorium 30 godz. (zob. szczegóły)
Historia wychowania - konwersatorium studia niestacjonarne (zob. szczegóły)
Historia myśli pedagogicznej - konwersatorium

Zajęcia fakultatywne:
Edukacja tajemna cz. 1: kultury pierwotne
Edukacja tajemna cz. 2: Daleki Wschód
Edukacja tajemna cz. 3: Cywilizacja Zachodnia
Edukacja chrześcijańska: podstawy

Zainteresowania badawcze:
- programy nauczania szkół średnich okresu staropolskiego
- historia Akademii Lubrańskiego i Kolegium Jezuickiego w Poznaniu
- ogólne dzieje szkolnictwa w Wielkopolsce okresu staropolskiego
- filozofia edukacji
- dzieje edukacji religijno-filozoficznej kultur pierwotnych, cywilizacji Zachodu i Dalekiego Wschodu

Publikacje naukowe: (zob. szczegóły)