ISSN 1233-2224

Strona www na platformie PRESSTO

Biuletyn Historii Wychowania jest czasopismem o ogólnopolskim zasięgu, będącym oficjalnym organem THE. Redakcja czasopisma związana jest z Zakładem Historii Wychowania UAM, zaś aktualnym współwydawcą czasopisma jest Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (przejdź do strony wydawnictwa).


Przyjmujemy teksty (wraz z abstraktami i bibliografią) do numeru 45. za rok 2021. Prosimy je nadsyłać do 30 czerwca 2021 r.
do sekretarza Biuletynu, prof. Krzysztofa Ratajczaka na adres:
Sprawozdania, komunikaty i recenzje prosimy nadsyłać w sposób ciągły.

Zachęcamy do składania artykułów za pośrednictwem platformy PRESSTO.

Redakcja prosi o dostosowanie abstraktu do zamieszczonego wzoru (pobierz).


Rada Redakcyjna Biuletynu:
Kalina Bartnicka (Instytut Historii Nauki PAN),
Vlasta Cabanova (Žilinská Univerzita v Žiline),
Albrecht Classen (The University of Arizona, USA),
Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański),
Wiesław Jamrożek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Jiří Kubeš (Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice, Czechy),
Andrzej Meissner (Uniwersytet Rzeszowski),
Lech Mokrzecki (Uniwersytet Gdański),
Winfried Schich (Freien Universität Berlin),
Władysława Szulakiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),
Jaroslav Vaculik (Masaryk University Brno),
Adam Winiarz (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach),
Dorota Żołądź-Strzelczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Redakcja
Wiesław Jamrożek (redaktor naczelny)
Dorota Zołądź-Strzelczyk (zastępca redaktora naczelnego)
Krzysztof Ratajczak (sekretarz)


Redakcja Biuletynu dysponuje numerami archiwalnymi.


Informacje o zasadach recenzowania tekstów


Formularz zgody na publikację elektroniczną


Lista recenzentów tomu 43 (2020)

Zbigniew Bujkiewicz (Łużycka Szkoła Wyższa w Żarach)
Piotr Gołdyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Kazimiera Jaworska (Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław)
Barbara Jędrychowska (Uniwersytet Wrocławski)
Violetta Julkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Małgorzata Ewa Kowalczyk (Uniwersytet Wrocławski)
Elwira Kryńska (Uniwersytet w Białymstoku)
Jacek Kulbaka (Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa)
Hanna Markiewicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa)
Iwonna Michalska (Uniwersytet Łódzki)
Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
Inetta Nowosad (Uniwersytet Zielonogórski)
Kazimierz Rędziński (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
Bogumiła Staniów (Uniwersytet Wrocławski)
Anna Szylar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Ryszard Ślęczka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Adam Winiarz (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach)
Urszula Wróblewska (Uniwersytet w Białymstoku)

Lista recenzentów tomu 42 (2020)

Mariusz Ausz (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie)
Aneta Bołdyrew (Uniwersytet Łódzki)
Bogumiła Burda (Uniwersytet Zielonogórski)
Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański)
Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański)
Barbara Jędrychowska (Uniwersytet Wrocławski)
Jacek Kulbaka (Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa)
Kinga Łapot-Dzierwa (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Elmantas Meilus (Instytut Historii Litwy, Wilno)
Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
Mariusz Misztal (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Maria Loyola Opiela (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Gintautas Sliesoriūnas (Instytut Historii Litwy, Wilno)
Łukasz Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Damian Szymczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Stefania Walasek (Uniwersytet Wrocławski)
Filip Wolański (Uniwersytet Wrocławski)

SPISY TREŚCI I ABSTRAKTY
poprzednich numerów