ISSN 1233-2224

Strona www na platformie PRESSTO

Biuletyn Historii Wychowania jest czasopismem o ogólnopolskim zasięgu, będącym oficjalnym organem THE. Redakcja czasopisma związana jest z Zakładem Historii Wychowania UAM, zaś aktualnym współwydawcą czasopisma jest Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (przejdź do strony wydawnictwa).


Przyjmujemy teksty (wraz z abstraktami i bibliografią) oraz recenzje, sprawozdania itp. do numeru 40. za rok 2019. Prosimy je nadsyłać do 1 marca 2019 r.
do sekretarza Biuletynu, dra Krzysztofa Ratajczaka na adres:

Redakcja prosi o dostosowanie abstraktu do zamieszczonego wzoru (pobierz).


Rada Redakcyjna Biuletynu:
Kalina Bartnicka (Instytut Historii Nauki PAN),
Vlasta Cabanova (Žilinská Univerzita v Žiline),
Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański),
Wiesław Jamrożek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Andrzej Meissner (Uniwersytet Rzeszowski),
Lech Mokrzecki (Uniwersytet Gdański),
Winfried Schich (Freien Universität Berlin),
Władysława Szulakiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),
Jaroslav Vaculik (Masaryk University Brno),
Adam Winiarz (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach),
Dorota Żołądź-Strzelczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Redakcja
Wiesław Jamrożek (redaktor naczelny)
Dorota Zołądź-Strzelczyk (zastępca redaktora naczelnego)
Krzysztof Ratajczak (sekretarz)


Redakcja Biuletynu dysponuje numerami archiwalnymi.


Informacje o zasadach recenzowania tekstów


Formularz zgody na publikację elektroniczną


Lista recenzentów tomu 37 (2017)

Magdalena Adamowicz (Uniwersytet Zielonogórski)
Anna Bołdyrew (Uniwersytet Łódzki)
Marta Bogdanowicz (Uniwersytet Humanistyczospołeczny SWPS, WZ Sopot)
Iwona Chrzanowska (UAM Poznań)
Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Edyta Głowacka-Sobiech (UAM Poznań)
Justyna Gulczyńska (UAM Poznań)
Stanisław Jankowiak (UAM Poznań)
Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)
Elżbieta Magiera (Uniwersytet Szczeciński)
Hanna Markiewicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa)
Iwonna Michalska (Uniwersytet Łódzki)
Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
Andrzej Twardowski (UAM Poznań)
Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Edyta Wolter (Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa)

Lista recenzentów tomu 38 (2018)

Jarosław Bąbka (Uniwersytet Zielonogórski)
Anna Bołdyrew (Uniwersytet Łódzki)
Aleksandra Boroń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Witold Chmielewski (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański)
Bogdan Idzikowski (Uniwersytet Zielonogórski)
Krzysztof Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)
Ewa Kula (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Hanna Markiewicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa)
Iwonna Michalska (Uniwersytet Łódzki)
Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
Wojciech Mrozowicz (Uniwersytet Wrocławski)
Maria Loyola Opiela (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański)
Eleonora Sapia-Drewniak (Uniwersytet Opolski)
Anna Szylar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Paweł Topol (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

SPISY TREŚCI I ABSTRAKTY
poprzednich numerów