ISSN 1233-2224

Strona www na platformie PRESSTO

Biuletyn Historii Wychowania jest czasopismem o ogólnopolskim zasięgu, będącym oficjalnym organem THE. Redakcja czasopisma związana jest z Zakładem Historii Wychowania UAM, zaś aktualnym współwydawcą czasopisma jest Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (przejdź do strony wydawnictwa).


Przyjmujemy teksty (wraz z abstraktami i bibliografią) do numeru 48. za rok 2023. Prosimy je nadsyłać do 30 kwietnia 2023 r.
i deponować na platformie PRESSTO UAM.
Sprawozdania, komunikaty i recenzje prosimy nadsyłać w sposób ciągły.

Redakcja prosi o dostosowanie abstraktu do zamieszczonego wzoru (pobierz).


Z radością informujemy, że w najnowszym ICI Journals Master List 2020 Biuletyn otrzynał indeks 82,41, natomiast w najnowsszej liście ministerialnej Biuletyn ma 40 punktów.

Rada Redakcyjna Biuletynu:
Kalina Bartnicka (Instytut Historii Nauki PAN),
Vlasta Cabanova (Žilinská Univerzita v Žiline),
Albrecht Classen (The University of Arizona, USA),
Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański),
Jiří Kubeš (Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice, Czechy),
Andrzej Meissner (Uniwersytet Rzeszowski),
Lech Mokrzecki (Uniwersytet Gdański),
Winfried Schich (Freien Universität Berlin),
Władysława Szulakiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),
Jaroslav Vaculik (Masaryk University Brno),
Adam Winiarz (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach),
Dorota Żołądź-Strzelczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Redakcja
Dorota Zołądź-Strzelczyk (redaktor naczelny)
Krzysztof Ratajczak (zastępca redaktora naczelnego)
Agata Strzelczyk, Łukasz Hajdrych (sekretarz)


Redakcja Biuletynu dysponuje numerami archiwalnymi.


Informacje o zasadach recenzowania tekstów


Formularz zgody na publikację elektroniczną


Lista recenzentów tomu 44 (2021)

Renata Bednarz-Grzybek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Bogumiła Burda (Uniwersytet Zielonogórski)
Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański)
Małgorzata Ewa Kowalczyk (Uniwersytet Wrocławski)
Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski)
Elżbieta Magiera (Uniwersytet Szczeciński)
Iwonna Michalska (Uniwersytet Łódzki)
Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
Inetta Nowosad (Uniwersytet Zielonogórski)
Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański)
Alicja Szerląg (Uniwersytet Wrocławski)
Ryszard Ślęczka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Lista recenzentów tomu 45 (2021)

Mariusz Ausz (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie)
Aneta Bołdyrew (Uniwersytet Łódzki)
Bogumiła Burda (Uniwersytet Zielonogórski)
Jason Ellis (University of British Columbia, Vancouver, Kanada)
Barbara Jędrychowska (Uniwersytet Wrocławski)
Janina Kamińska (Uniwersytet Warszawski)
Urszula Kicińska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Dagmar Kováčiková (Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja)
Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)
Ewa Kula (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Mirko Lukaš (University Osijek, Chorwacja)
Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
Jim Miller (University of Saskatchewan, Kanada)
Stanisław Obirek (Uniwersytet Warszawski)
Dušan Polonský, (Žilinská univerzita v Žiline, Słowacja)
Ryszard Ślęczka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Wiktor Werner (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

SPISY TREŚCI I ABSTRAKTY
poprzednich numerów