ISSN 1233-2224

Biuletyn Historii Wychowania jest czasopismem o ogólnopolskim zasięgu, będącym oficjalnym organem THE. Redakcja czasopisma związana jest z Zakładem Historii Wychowania UAM, zaś aktualnym współwydawcą czasopisma jest Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (przejdź do strony wydawnictwa).


Przyjmujemy teksty (wraz z abstraktami i bibliografią) oraz recenzje, sprawozdania itp. do numeru 39. za rok 2018. Prosimy je nadsyłać do 31 sierpnia 2018 r.
do sekretarza Biuletynu, dra Krzysztofa Ratajczaka na adres:

Redakcja prosi o dostosowanie abstraktu do zamieszczonego wzoru (pobierz).


Rada Redakcyjna Biuletynu:
Kalina Bartnicka (Instytut Historii Nauki PAN),
Vlasta Cabanova (Žilinská Univerzita v Žiline),
Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański),
Wiesław Jamrożek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Andrzej Meissner (Uniwersytet Rzeszowski),
Lech Mokrzecki (Uniwersytet Gdański),
Winfried Schich (Freien Universität Berlin),
Władysława Szulakiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),
Jaroslav Vaculik (Masaryk University Brno),
Adam Winiarz (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach),
Dorota Żołądź-Strzelczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Redakcja
Wiesław Jamrożek (redaktor naczelny)
Dorota Zołądź-Strzelczyk (zastępca redaktora naczelnego)
Krzysztof Ratajczak (sekretarz)


Redakcja Biuletynu dysponuje numerami archiwalnymi.


Informacje o zasadach recenzowania tekstów


Formularz zgody na publikację elektroniczną


Lista recenzentów tomu 36 (2017)

Mariusz Ausz (UMSC Lublin)
Aleksandra Boroń (UAM Poznań)
Lidia Burzyńska-Wentland (Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia)
Edyta Głowacka-Sobiech (UAM Poznań)
Tomasz Gmerek (UAM Poznań)
Agnieszka Gromkowska-Melosik (UAM Poznań)
Justyna Gulczyńska (UAM Poznań)
Sławomir Futyma (UAM Poznań)
Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański)
Zenon Jasiński (Uniwersytet Opolski)
Ewa Kula (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Witold Molik (UAM Poznań)
Karin Österman (Åbo Akademi, University Vasa, Finland)
Bożena Popiołek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański)
Anna Szylar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Stefania Walasek (Uniwersytet Wrocławski)
Adam Winiarz (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach)

SPISY TREŚCI I ABSTRAKTY
poprzednich numerów