ISSN 1233-2224

Strona www na platformie PRESSTO

Biuletyn Historii Wychowania jest czasopismem o ogólnopolskim zasięgu, będącym oficjalnym organem THE. Redakcja czasopisma związana jest z Zakładem Historii Wychowania UAM, zaś aktualnym współwydawcą czasopisma jest Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (przejdź do strony wydawnictwa).


Przyjmujemy teksty (wraz z abstraktami i bibliografią) do numeru 42. za rok 2020. Prosimy je nadsyłać do 29 lutego 2020 r.
do sekretarza Biuletynu, prof. Krzysztofa Ratajczaka na adres:
Sprawozdania, komunikaty i recenzje prosimy nadsyłać w sposób ciągły.

Zachęcamy do składania artykułów za pośrednictwem platformy PRESSTO.

Redakcja prosi o dostosowanie abstraktu do zamieszczonego wzoru (pobierz).


Rada Redakcyjna Biuletynu:
Kalina Bartnicka (Instytut Historii Nauki PAN),
Vlasta Cabanova (Žilinská Univerzita v Žiline),
Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański),
Wiesław Jamrożek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Andrzej Meissner (Uniwersytet Rzeszowski),
Lech Mokrzecki (Uniwersytet Gdański),
Winfried Schich (Freien Universität Berlin),
Władysława Szulakiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),
Jaroslav Vaculik (Masaryk University Brno),
Adam Winiarz (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach),
Dorota Żołądź-Strzelczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Redakcja
Wiesław Jamrożek (redaktor naczelny)
Dorota Zołądź-Strzelczyk (zastępca redaktora naczelnego)
Krzysztof Ratajczak (sekretarz)


Redakcja Biuletynu dysponuje numerami archiwalnymi.


Informacje o zasadach recenzowania tekstów


Formularz zgody na publikację elektroniczną


Lista recenzentów tomu 39 (2018)

Anna Bołdyrew (Uniwersytet Łódzki)
Witold Chmielewski (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Sławomir Chrost (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Mariusz Dembiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Piotr Gołdyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Justyna Gulczyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Agnieszka Jakuboszczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Janina Kamińska (Uniwersytet Warszawski)
Jerzy Kochanowicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski)
Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)
Kinga Kuszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Elżbieta Magiera (Uniwersytet Szczeciński)
Mariusz Misztal (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański)
Eleonora Sapia-Drewniak (Uniwersytet Opolski)
Waldemar Segiet (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Stefania Walasek (Uniwersytet Wrocławski)

Lista recenzentów tomu 38 (2018)

Jarosław Bąbka (Uniwersytet Zielonogórski)
Anna Bołdyrew (Uniwersytet Łódzki)
Aleksandra Boroń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Witold Chmielewski (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański)
Bogdan Idzikowski (Uniwersytet Zielonogórski)
Krzysztof Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)
Ewa Kula (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Hanna Markiewicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa)
Iwonna Michalska (Uniwersytet Łódzki)
Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
Wojciech Mrozowicz (Uniwersytet Wrocławski)
Maria Loyola Opiela (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański)
Eleonora Sapia-Drewniak (Uniwersytet Opolski)
Anna Szylar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Paweł Topol (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

SPISY TREŚCI I ABSTRAKTY
poprzednich numerów