Towarzystwo Historii Edukacji

Pracownicy Zakładu Historii Wychowania czynnie uczestniczą w pracach Towarzystwa Historii Edukacji, którego celem jest "inspirowanie, organizowanie i popieranie badań nad dziejami edukacji oraz upowszechnianie ich wyników w społeczeństwie w celu podniesienia jego kultury historycznej i pedagogicznej". Ważnym zadaniem Towarzystwa jest również integracja polskiego środowiska historyków wychowania. THE powstało w 2000 r. z inicjatywy i przy współpracy historyków oświaty z różnych polskich ośrodków akademickich.

Aktualnie funkcję prezesta THE pełni prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk;
Członkiem Zarządu Głównego jest prof. dr hab. Wiesław Jamrożek;
Kierownikiem Biura Zarządu THE jest dr Michał Nowicki;
Przewodniczącym koła poznańskiego THE jest dr Krzysztof Ratajczak.

UWAGA! Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem "Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich i Doktorskich z Historii Edukacji. Nagroda im. Profesora Czesława Majorka" (pobierz, plik w formacie pdf).


Przejdź do strony Towarzystwa Historii Edukacji.