n dr Edyta Głowacka-Sobiech - Zakład Historii Wychowania

;

doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, magister historii (specjalność nauczycielska i archiwistyczna), nauczyciel profilaktyki HIV/AIDS

Dyżury:
pok. 413
wtorek godz. 14:45-16:45
tel. 605092782


Zainteresowania badawcze:
Dzieje organizacji dziecięcych i młodzieżowych (harcerstwo), dzieje edukacji kobiet i kwestii kobiecych, historia kształcenia specjalnego i resocjalizacyjnego, biografistyka (charyzmatyczni nauczyciele, wychowawcy, przywódcy), historia kina, historia kultury, wychowania i edukacji w XIX i XX wieku.

Publikacje (zobacz)

Proponowana tematyka prac magisterskich/dyplomowych: