Materiały dydaktyczne - Historia wychowania


Część zamieszczonych plików zapisanych jest w formacie pdf i skompresowanych metodą zip. Do ich otwarcia niezbędne jest odpowiednie oprogramowanie, które można pobrać stąd. Format kompresji obsługiwany jest przez większość systemów operacyjnych bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.
Wszystkie pliki zabezpieczone są hasłem i przeznaczone tylko do celów dydaktycznych. Hasło otrzymać mogą starości poszczególnych grup drogą mailową bądź podczas zajęć.